Regulamin

 1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania strony kochamurzadzanie.pl.
 2. Celem strony jest dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat urządzania przestrzeni.
 3. Za prowadzenie strony odpowiada Natalia Brzezińska
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem strony od strony technicznej odpowiadają opiekunowie techniczni portalu wyznaczeni przez administratora.
 5. Na stronie internetowej zamieszczane są informacje:
  a) pochodzące od osób i instytucji trzecich,
  b) autorstwa redakcji portalu lub innych osób nazwanych autorami.
 6. Na portalu kochamurzadzanie.pl nie prowadzi się sprzedaży drogę elektroniczną. Jako platforma dzielenia się wiedzą na temat urządzania przestrzeni, strona kochamurzadzanie.pl nie pełni funkcji sklepu internetowego.
 7. Rozwiązania techniczne wdrożone na portalu umożliwiają pełne zapoznawanie się z jego treścią na urządzeniach mobilnych. Ponadto portal udostępnia swoim użytkownikom funkcjonalność subskrypcji informacji oraz komentowania udostępnianych treści.
 8. Właścicielem strony znajdującej się pod adresem http://kochamurzadzanie.pl jest Natalia Brzezińska
 9. Z właścicielem strony można kontaktować się wysyłając wiadomość:
  b) na adres e-mail: [email protected]
 10. W czasie korzystania ze strony kochamurzadzanie.pl użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób np. zamieszczając komentarz do artykułu. Dane, o które zostanie poproszony, to w większości przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i/lub telefon kontaktowy.Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działaniastrony. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.Dane są chronione zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Strona kochamurzadzanie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez portal kochamurzadzanie.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na jego stronie zmienionego regulaminu. W szczególności zmiana treści przedmiotowego regulaminu może być spowodowana rozszerzeniem funkcjonalności oferowanych na strony kochamurzadzanie.pl