Regulamin

 1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania portalu kochamurzadzanie.pl.
 2. Celem portalu jest dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat urządzania przestrzeni.
 3. Za prowadzenie strony internetowej jej administracja oraz redakcja, w tym redaktor naczelny w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe z późniejszymi zmianami.
 4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem portalu od strony technicznej odpowiadają opiekunowie techniczni portalu wyznaczeni przez administratora.
 5. Na stronie internetowej zamieszczane są informacje:
  a.) pochodzące od osób i instytucji trzecich,
  b.) autorstwa redakcji portalu.
 6. Na portalu kochamurzadzanie.pl nie prowadzi się sprzedaży drogę elektroniczną. Jako platforma dzielenia się wiedzą na temat urządzania przestrzeni, portal kochamurzadzanie.pl nie pełni funkcji sklepu internetowego.
 7. Rozwiązania techniczne wdrożone na portalu umożliwiają pełne zapoznawanie się z jego treścią na urządzeniach mobilnych. Ponadto portal udostępnia swoim użytkownikom funkcjonalność subskrypcji informacji oraz komentowania udostępnianych treści.
 8. Właścicielem portalu znajdującego się pod adresem http://kochamurzadzanie.pl jest przedsiębiorca: Natalia Brzezińska z siedzibą przy ul. Katowickiej 43/3, 40-173 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5482612105, REGON: 365637571.
 9. Z właścicielem portalu można kontaktować się:
  a) telefonicznie*: 664-399-309
  * koszt połączenia zgodny z pakietem taryfowym operatora telefonicznego
  b) na adres e-mail: [email protected]
  c) listownie na adres: Natalia Brzezińska ul. Katowicka 43/3, 40-173 Katowice
 10. Portal kochamurzadzanie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez portal kochamurzadzanie.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na jego stronie zmienionego regulaminu. W szczególności zmiana treści przedmiotowego regulaminu może być spowodowana rozszerzeniem funkcjonalności oferowanych na portalu kochamurzadzanie.pl